﴿وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى﴾
سوره مبارکه طه،آیه 7
تبلیغ شماره یک تبلیغ شماره دو تبلیغ شماره سه تبلیغ شماره چهار
آمار بازدید

ترجمه

اگر سخن آشکارا بگويي (يا مخفي کني)، او اسرار -و حتي پنهان‏تر از آن- را نيز مي‏داند!
ترجمه : آیت الله مکارم شیرازی
و اگر سخن به آواز گويي‏، او نهان و نهان‏تر را مي‏داند.
ترجمه : آقای فولادوند

تفسیر

نکته

1- اسرار و راز هاى بازگو نشده افراد و نيت هاى آنان ، براى خداوند آشكار است و بر آن آگاهى كامل دارد . (کریمی)
منبع : / موضوع اصلی : اعتقادی / موضوع فرعی : اسرار ، راز ، نيت
 بدون نظر
2- انسان ، داراى ضميرى ناخود آگاه و دانسته هايى مى باشد كه غفلت آن را پوشانده است . "أخفى" اسم تفضيل است و مخفى تر از <سر> به چيزى تطبيق مى كند كه نه تنها انسان آن را از ديگران مكتوم داشته بلكه خود نيز به آن التفات ندارد، ولى در ذهن او ثبت است. (کریمی)
منبع : / موضوع اصلی : اعتقادی / موضوع فرعی : اسرار ، راز ، نيت
 بدون نظر
3- آگاهى خداوند بر سر و آشكار آدمى ، جلوه اى از حاكميت و مالكيت مطلقه او بر سرتاسر هستى و اجزاى آن است . ارتباط اين آيه با آيات قبل، گوياى اين است كه چون خداوند بر همه هستى فرمان روايى مى كند و مالك حقيقى جهان است، پس بر همه چيز اطلاع و وقوف دارد، اگر چه سر و يا مخفى تر از آن باشد. (کریمی)
منبع : / موضوع اصلی : اعتقادی / موضوع فرعی : اسرار ، راز ، نيت ،علم الهی
 بدون نظر
4- توجه به آگاهى خداوند ، حتى از پوشيده ترين افكار و گفتار ، بازدارنده انسان از زبان گشودن به گفتار نارو است . * جمله "فإنّه يعلم. .." تهديد به پوشيده نماندن هيچ فكر و گفته اى از خداوند است. تفريع اين تهديد بر "إن تجهر بالقول" گوياى اين است كه مراد از <القول> گفتارى است كه نه تنها به زبان آوردن آن نارو است، بلكه حتى انديشه نيز بايد از محتواى آن پاك باشد. (کریمی)
منبع : / موضوع اصلی : اعتقادی / اعتقادی / موضوع فرعی : اسرار ، راز ، نيت ،علم الهی
 بدون نظر
5- سوره طه با ياد خدا و نام بلند او، و گراميداشت بنده برگزيده ‏اش محمد صلى الله عليه وآله و يادى از شكوه و عظمت سند جاودانه رسالت آن حضرت - قرآن شريف - آغاز مى‏گردد، و با به تابلو بردن پرتوى از صفات خدا، سرگذشت موسى و سردمداران استبداد و ارتجاع، فرازهايى در شناخت معاد و جهان پس از مرگ، سرگذشت آفرينش انسان و شرارت ابليس، فرود آدم و همسرش بر زمين و آغاز زندگى پرماجراى انسان‏ها در اين كره خاكى، و انبوهى از مفاهيم و معارف و پند و اندرزهاى انسان ساز و الهام ‏بخش، و با هشدارهاى تكان ‏دهنده به گناهكاران و ظالمان به پايان مى‏رسد. اگر بخواهيم دورنمايى از محتواى اين سوره را به صورت كلّى در تابلويى ترسيم كنيم، اين عناوين و موضوعات را برخواهيم شمرد: يكتايى خدا و عظمت وصف ‏ناپذير او، هدف از فرود قرآن، زنجيره‏اى از ويژگى‏هاى جلال و جمال پروردگار، گراميداشت پيامبر، سرگذشت درس‏ آموز موسى به صورت گسترده و بخش‏هاى گوناگون، صحنه‏ هايى از رستاخيز جهان و انسان، پاداش شايسته‏ كرداران، فرجام دردناك بيدادگران، پرتوى از شكوه و عظمت قرآن، سرگذشت آدم و همسرش، وسوسه‏ هاى شيطان، فرود انسان به زمين، (ملکی)
منبع : / موضوع اصلی : / موضوع فرعی :
 بدون نظر

نکته های کاربران

6- سوره طه با ياد خدا و نام بلند او، و گراميداشت بنده برگزيده ‏اش محمد صلى الله عليه وآله و يادى از شكوه و عظمت سند جاودانه رسالت آن حضرت - قرآن شريف - آغاز مى‏گردد، و با به تابلو بردن پرتوى از صفات خدا، سرگذشت موسى و سردمداران استبداد و ارتجاع، فرازهايى در شناخت معاد و جهان پس از مرگ، سرگذشت آفرينش انسان و شرارت ابليس، فرود آدم و همسرش بر زمين و آغاز زندگى پرماجراى انسان‏ها در اين كره خاكى، و انبوهى از مفاهيم و معارف و پند و اندرزهاى انسان ساز و الهام ‏بخش، و با هشدارهاى تكان ‏دهنده به گناهكاران و ظالمان به پايان مى‏رسد. اگر بخواهيم دورنمايى از محتواى اين سوره را به صورت كلّى در تابلويى ترسيم كنيم، اين عناوين و موضوعات را برخواهيم شمرد: يكتايى خدا و عظمت وصف ‏ناپذير او، هدف از فرود قرآن، زنجيره‏اى از ويژگى‏هاى جلال و جمال پروردگار، گراميداشت پيامبر، سرگذشت درس‏ آموز موسى به صورت گسترده و بخش‏هاى گوناگون، صحنه‏ هايى از رستاخيز جهان و انسان، پاداش شايسته‏ كرداران، فرجام دردناك بيدادگران، پرتوى از شكوه و عظمت قرآن، سرگذشت آدم و همسرش، وسوسه‏ هاى شيطان، فرود انسان به زمين، (ملکی)
منبع : / موضوع اصلی : موضوع فرعی :
01

کاربر محترم نکته مورد نظر خود را در اینجا ثبت کنید

روایت

1- محمدبن مسلم قال : سألت أباعبداللّه ( ع ) عن قول اللّه عزّوجلّ : " يعلم السرّ و أخفى " قال : " السرّ " ما كتمته فى نفسك ، و "أخفى " ما خطر ببالك ثمّ أنسيته ; محمدبن مسلم گفت: از امام صادق(ع) در باره سخن خداى عزّوجلّ: "يعلم السرّ و أخفى" سؤال كردم فرمود: "سرّ" آن است كه در درون خود، آن را پنهان كرده باشى و "أخفى" آن است كه به قلبت خطور كرده و سپس از خاطرت برده شود. (کریمی)
منبع : معانى الأخبار، ص 143، ح 1; نورالثقلين، ج 3، ص 373، ح 37./ موضوع اصلی : اعتقادی / اعتقادی / موضوع فرعی : اسرار ، راز ، نيت ،علم الهی
 بدون نظر
کاربر محترم روایت مورد نظر خود را در اینجا ثبت کنید

لغت

1- علم، نقيض جهل و به معناى دانش و آگاهى است.برخى در تعريف اصطلاحى علم گفته اند: حقيقت علم، كشف امر خارج از ذهن به واسطه صورت ذهنى است[الميزان، ج 1، ص 50; ج 8 ، ص 53. ] كه از راه حس، عقل و تجربه، حاصل مى شود و در برابر آن علوم اعتبارى است كه ما به ازاى خارجى ندارند، مانند اعتبار رياست براى فردى. از تقسيمات علم، تقسيم آن به نظرى و عملى است: علم نظرى، دانشى است كه به دنبال آن كمالى حاصل شود، مانند علم به موجودات. علم عملى، دانشى است كه با عمل كردن بر طبق آن، كمال، حاصل مى شود، مانند علم به عبادات. علاوه بر علوم ياد شده كه اكتسابى است، برخى علوم از راه مكاشفه و بدون واسطه و با اشراق الهى براى برخى نفوس حاصل مى شود كه از آن به >علم لدنّى< تعبير شده است.از نظر بعضى، ادراك، شعور، تصوّر، حفظ، تذكّر، ذكر، معرفت، فهم، فقه، عقل، حكمت و... هم معنا و مترادف با >علم< است. در اين مدخل، مطلق علم مورد نظر است كه از واژه هاى >علم<، >سمع< و مشتقّات آنها و نيز برخى تعبيرات كه مفيد معناى علم بوده استفاده شده و به مدخلهاى مترادف و مرتبط با مدخل مزبور، نيز ارجاع شده است. (کریمی)
منبع : / موضوع اصلی : اعتقادی / اعتقادی / موضوع فرعی : اسرار ، راز ، نيت ،علم الهی
 بدون نظر
کاربر محترم لغت مورد نظر خود را در اینجا ثبت کنید

نکته ادبی

1- - وَ حرف ؛ حرف استيناف ؛ مبنىّ ؛ على الفتح/ إِنْ - حرف ؛ حرف شرط جازم ؛ مبنىّ ؛ على السّكون/ تَجْهَرْ - ج ه ر - مؤنث - مفرد - تفعل - فعل ؛ ثلاثىّ مجرّد ؛ مضارع ؛ غائب ؛ متعدى بـ. ؛ معرب/ بِـ -حرف ؛ حرف جرّ ؛ متعلّق بفعل قبله ؛ مبنىّ ؛ على الكسر/ القَوْلِ - ق و ل - مذكر - مفرد - الفعل - اسم ؛ ثلاثىّ مجرّد ؛ جامد مصدرىّ ؛ معرب/ فَـ -حرف ؛ حرف استيناف ؛ مبنىّ ؛ على الفتح/ إِنَّـ -حرف ؛ حرف مشبّه بالفعل ؛ مبنىّ ؛ على الفتح/ هُ - اسم ؛ ضمير متّصل منصوب ؛ مبنىّ ؛ على الضّم/ يَعْلَمُ - ع ل م - مذكر - مفرد - يفعل - فعل ؛ ثلاثىّ مجرّد ؛ مضارع ؛ غائب ؛ متعدى ؛ معرب/ السِّرَّ - س ر ر - مذكر - مفرد - الفعل - اسم ؛ ثلاثىّ مجرّد ؛ جامد مصدرىّ ؛ معرب/ وَ - حرف ؛ حرف عطف ؛ مبنىّ ؛ على الفتح/ أَخْفَي - خ ف ى - مذكر - مفرد - أفعل - اسم ؛ ثلاثىّ مجرّد ؛ مشتق ؛ اسم تفضيل ؛ معرب/ (کریمی)
منبع : / موضوع اصلی : صرف / نحو / اعتقادی / اعتقادی / موضوع فرعی : اسرار ، راز ، نيت ،علم الهی
 بدون نظر
کاربر محترم نکته ادبی مورد نظر خود را در اینجا ثبت کنید

سوال

کاربر محترم سوال مورد نظر خود را در اینجا ثبت کنید

در صورتی که تمایل به درج مطلب دارید باید در سایت ثبت نام کنید یا در صورت ثبت نام وارد شوید
*