﴿إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾
سوره مبارکه طه،آیه 14
تبلیغ شماره یک تبلیغ شماره دو تبلیغ شماره سه تبلیغ شماره چهار
آمار بازدید

ترجمه

من «اللّه» هستم؛ معبودي جز من نيست! مرا بپرست، و نماز را براي ياد من بپادار!
ترجمه : آیت الله مکارم شیرازی
منم‏، من‏، خدايي که جز من خدايي نيست‏، پس مرا پرستش کن و به ياد من نماز برپا دار.
ترجمه : آقای فولادوند

تفسیر

نکته

1- فرمان مداومت بر نماز و برپاداشتن آن ، از نخستين برنامه هاى عملى ابلاغ شده به موسى ( ع ) در وادى طوى بود . (کریمی)
منبع : / موضوع اصلی : اعتقادی / موضوع فرعی : نماز، موسی،طوی
 1 نظر
ملکی - تاریخ : ۱۳۹۳ سي شهريور

عبادت خالصانه ، مهم ترين وظيفه در برابر خداوند ، حتى براى پيامبران است .

2- ياد خدا و توجه به او ، فلسفه مشترك تمامى عبادت ها است . فاعبدنى و أقم الصلوة لذكرى "لذكرى" ممكن است همان گونه كه دليل براى "أقم الصلوة" است، بيانگر علت " فاعبدنى" نيز باشد. (کریمی)
منبع : / موضوع اصلی : اعتقادی / موضوع فرعی : نماز، موسی،طوی ،عبادت
 2 نظر
ملکی - تاریخ : ۱۳۹۳ سي شهريور

وجود ذكر خدا در نماز ، دليل ترغيب و توصيه خداوند به اقامه آن است . أقم الصلوة لذكرى <لذكرى> ممكن است بيانگر نتيجه نماز باشد كه ياد خدا را در دل ها زنده مى كند و ممكن است مراد اشتمال نماز به اذكار الهى باشد، يعنى اقامه نماز به اين دليل واجب شمرده شده است كه ذكر خدا در آن وجود دارد.

ملکی - تاریخ : ۱۳۹۳ سي شهريور

وجود ذكر خدا در نماز ، دليل ترغيب و توصيه خداوند به اقامه آن است . أقم الصلوة لذكرى <لذكرى> ممكن است بيانگر نتيجه نماز باشد كه ياد خدا را در دل ها زنده مى كند و ممكن است مراد اشتمال نماز به اذكار الهى باشد، يعنى اقامه نماز به اين دليل واجب شمرده شده است كه ذكر خدا در آن وجود دارد.

3- آشنا ساختن مردم با خداوند و وحدانيت او ، پايه و مقدمه دعوت آنان به عبادت خدا است . إنّنى أنا اللّه لا إلـه إلاّ أنا فاعبدنى "فاء" در "فاعبدنى" تفريع بر جمله قبل است كه به معرفى خداوند و وحدانيت او پرداخته بود. (کریمی)
منبع : / موضوع اصلی : اعتقادی / اعتقادی / موضوع فرعی :
 بدون نظر

نکته های کاربران

کاربر محترم نکته مورد نظر خود را در اینجا ثبت کنید

روایت

1- عن أبى جعفر ( ع ) قال : إذا فاتتك صلاة فذكرتها فى وقت أخرى فإن كنت تعلم أنّك إذا صليت التى فاتتك كنت من الأخرى فى وقت فابدأ بالتى فاتتك فإنّ اللّه عزّوجلّ يقول : " أقم الصلاة لذكرى"; از امام باقر(ع) روايت شده كه فرمود: هر وقت نمازى از تو فوت شد و در وقت نماز ديگر آن را به ياد آوردى، اگر مى دانى با انجام نماز قضا براى به جا آوردن نماز واجب در وقت خود فرصت باقى مى ماند، پس ابتدا نماز قضا را به جا آور، چون خداى عزّوجلّ مى فرمايد: "أقم الصلاة لذكرى". (اين استفاده فقهى ناظر به اين نكته است كه لام در "لذكرى" براى توقيت است، در نتيجه معناى آيه اين مى شود: كه "أقم الصلاة وقت تذكيرى إيّاك"». (کریمی)
منبع : كافى، ج 3، ص 293، ح 4; نورالثقلين، ج 3، ص 375، ح 50./ موضوع اصلی : اعتقادی / اعتقادی / موضوع فرعی : نماز، موسی،طوی ،عبادت
 بدون نظر
کاربر محترم روایت مورد نظر خود را در اینجا ثبت کنید

لغت

1- نماز، بندگى و اطاعت،فرمان بردارى، كرنش، تعظيم، سر فرود آورى براى تعظيم و عبادت مخصوص مسلمانان است. معادل اين واژه در عربى، "صلوة" است.در اصطلاح شرع عبارت است از ركوع و سجود به صورت ويژه و اركان و اذكار مخصوص.در اين مدخل معناى اصطلاحى مورد نظر است و از واژه "صلوة" و مشتقّات آن و بعضى كلمات مفيد معناى نماز، استفاده شده است. (کریمی)
منبع : التبيان، ج 1، ص 56./ موضوع اصلی : اعتقادی / اعتقادی / موضوع فرعی : نماز، موسی،طوی ،عبادت
 بدون نظر
کاربر محترم لغت مورد نظر خود را در اینجا ثبت کنید

نکته ادبی

1- إِنَّـ -حرف ؛ حرف مشبّه بالفعل ؛ مبنىّ ؛ على الفتح/ نِـ -حرف ؛ نون وقاية ؛ مبنىّ ؛ على الكسر/ ي - اسم ؛ ضمير متّصل منصوب ؛ مبنىّ ؛ على السّكون/ أَنَا -مفرد - - اسم ؛ ضمير منفصل مرفوع ؛ مبنىّ ؛ على السّكون/ اللَّهُ - أ ل ه - مذكر - مفرد - العال - اسم ؛ ثلاثىّ مجرّد ؛ جامد ؛ معرب/ لَا -حرف ؛ حرف نفى ؛ مبنىّ ؛ على السّكون/ إِلَهَ - أ ل ه - مذكر - مفرد - فعال - اسم ؛ ثلاثىّ مجرّد ؛ جامد ؛ مبنىّ ؛ على الفتح/ إِلَّا -حرف ؛ حرف استثناء ؛ مبنىّ ؛ على السّكون/ أَنَا - مفرد - - اسم ؛ ضمير منفصل مرفوع ؛ مبنىّ ؛ على السّكون/ فَاعْبُدْنِي - فَـ -حرف ؛ رابط للجواب ؛ مبنىّ ؛ على الفتح/ اعْبُدْ - ع ب د - مذكر - مفرد - افعل - فعل ؛ ثلاثىّ مجرّد ؛ أمر ؛ مخاطب ؛ متعدى ؛ مبنىّ ؛ على السّكون/ نِـ -حرف ؛ نون وقاية ؛ مبنىّ ؛ على الكسر/ ي - اسم ؛ ضمير متّصل منصوب ؛ مبنىّ ؛ على السّكون/ وَ - حرف ؛ حرف عطف ؛ مبنىّ ؛ على الفتح/ أَقِمِ - ق و م - مذكر - مفرد - أفل - فعل ؛ ثلاثىّ مزيد ؛ افعال ؛ أمر ؛ مخاطب ؛ متعدى ؛ مبنىّ ؛ على السّكون/ الصَّلاَةَ - ص ل و - مؤنث - مفرد - الفعلة‌ - اسم ؛ ثلاثىّ مجرّد جامد مصدرىّ ؛ معرب/ لِـ - حرف ؛ حرف جرّ ؛ متعلّق بفعل قبله ؛ مبنىّ ؛ على الكسر/ ذِكْرِ - ذ ك ر - مذكر - مفرد - فعل - اسم ؛ ثلاثىّ مجرّد ؛ جامد مصدرىّ ؛ معرب/ ي - اسم ؛ ضمير متّصل مجرور ؛ مبنىّ ؛ على السّكون/ (کریمی)
منبع : / موضوع اصلی : اعتقادی / اعتقادی / موضوع فرعی : نماز، موسی،طوی ،عبادت
 بدون نظر
کاربر محترم نکته ادبی مورد نظر خود را در اینجا ثبت کنید

سوال

کاربر محترم سوال مورد نظر خود را در اینجا ثبت کنید

در صورتی که تمایل به درج مطلب دارید باید در سایت ثبت نام کنید یا در صورت ثبت نام وارد شوید
*